صفحه در حال بارگذاری است ...

WWW Redirect

ابزار WWW Redirect

ابزار WWW Redirect

برای موتورهای جستجو www.shetabhost.net و shetabhost.net دو سایت مجزا به شمار می روند. هر سایتی از طریق دو آدرس (با www و یا بدون www) قابل دسترس است، این دو آدرس برای موتورهای جستجو دو سایت مجزا و متفاوت با محتویات مشابه و یکسان به شمار می روند که در رتبه سایت شما تاثیر منفی می گذارد. از همین رو توصیه می شود که یکی از این دو آدرس را به صورت ریدایرکت 301 به دیگری ریدایرکت و متصل نمایید. بطور مثال www.shetabhost.net دامنه اصلی شما است و آدرس shetabhost.net شما را به دامنه ی اصلی منتقل می کند. به وسیله این ابزار می توانید وضعیت www redirect  دامنه تان را مشاهده نمایید.تشخیص رباتبرای تایید هویت تان کلیک کنید

 گزارش خطا