صفحه در حال بارگذاری است ...

ساخت نقشه سایت

ابزار ساخت نقشه سایت

ابزار ساخت نقشه سایت

  توسط این ابزار شما می توانید برای سایت خود نقشه تهیه نمایید، این نقشه فایلی با پسوند XML به شما می دهد. شما می توانید این فایل را دانلود نمایید و داخل هاستی که سایتتان در آن هست قرار دهید. نقشه سایت برای تسهیل در شناسایی صفحات سایت به موتورهای جستجو مورد استفاده قرار می گیرد.آدرس وب سایت


حالت تاریخ
فرمت اختصاصی dd/mm/yyyy
دوره بررسی
ارزش گذاری
بررسی لینک ها تا عمق چند صفحه

در حال ساخت...
در حال دریافت : 0 لینک


        
         گزارش خطا