صفحه در حال بارگذاری است ...

ساخت فایل Robots.txt

ابزار ساخت فایل ربات سایت

ابزار ساخت فایل ربات سایت

ابزار ساخت ربات به شما این امکان را می دهد تا به آسانی فایل Robots.txt برای سایتتان بسازید. فایل Robots.txt برای پیدا کردن و ایندکس کردن صفحات مختلف وب سایت در موتورهای جستجو استفاده می شود.وضعیت دسترسی پیشفرض همه ربات ها

زمان مرور توسط ربات ها

نقشه سایت اگر ندارید خالی بگذارید

Google

Google Image

Google Mobile

MSN Search

Yahoo

Yahoo MM

Yahoo Blogs

Ask/Teoma

GigaBlast

DMOZ Checker

Nutch

Alexa/Wayback

Baidu

Naver

MSN PicSearch

 
لینک هایی که نباید رصد شوند

تشخیص رباتبرای تایید هویت تان کلیک کنید
فایل متنی دانلود شود


 گزارش خطا