صفحه در حال بارگذاری است ...

تشخیص محتوای کپی شده

ابزار بررسی محتوای کپی شده

ابزار بررسی محتوای کپی شده

این ابزار متن وارد شده شما را بررسی می کند  در صورتی که متن شما از جای دیگری کپی شده باشد به شما اعلام می کند و درغیر این صورت، این ابزار به شما اعلام خواهد کرد که متن وارد شده منحصر به فرد است.مقاله خود را در کادر زیر وارد کنید
تشخیص رباتبرای تایید هویت تان کلیک کنید


شما می توانید متن خود را به وسیله این ابزار باز نویسی کنید گزارش خطا