صفحه در حال بارگذاری است ...

بررسی رتبه moz

ابزار بررسی رتبه moz

ابزار بررسی رتبه moz

رتبه Moz در حقیقت یک امتیازی است که به سایت شما داده می شود و نشان دهنده اعتبار و محبوبیت سایتتان است. این امتیاز که می تواند عددی مابین 0 تا 10 باشد. شما امتیاز را می توانید با لینک گرفتن از سایت های معتبر افزایش دهید. رتبه Moz به صورت لگاریتمی محاسبه می شود، یعنی ارتقاء رتبه ی 2 به 3 بسیار آسان تر از ارتقاء رتبه از 7 به 8 است. به وسیله این ابزار می توانید رتبه Moz سایتتان را مشاهده کنید.تشخیص رباتبرای تایید هویت تان کلیک کنید

 گزارش خطا