صفحه در حال بارگذاری است ...

تحلیل گر لینک ها

ابزار تحلیل گر لینک ها

ابزار تحلیل گر لینک ها

به وسیله این ابزار می توانید لینک هایی که از صفحه ای به صفحات داخلی سایتتان و یا به وب سایت های دیگر داده اید را ببینید. فقط دقت نمایید تعداد لینک هایی که از یک صفحه سایت داده می شود نباید بیش از حد معمول باشد. همچنین شما می توانید Nofollow یا Dofollow بودن لینک های هر صفحه از سایتتان را به وسیله ی این ابزار بررسی ;kdn و اگر دیدید که به سایتی با رتبه ی پایین تر لینک داده اید آن را Nofollow کنید تا به رتبه صفحه شما آسیبی نزند.

 تشخیص رباتبرای تایید هویت تان کلیک کنید

 گزارش خطا