صفحه در حال بارگذاری است ...

امنیت ایمیل

ابزار امنیت ایمیل

ابزار امنیت ایمیل

در صورتی که شما در سایتتان لینک ایمیلی به صورت خوانا برای ربات های اسپمر داشته باشید به وسیله این ابزار می توانید آن ها را پیدا کنید و از سایت خود حذف نمایید. اگر مایل نیستید آدرس ایمیل هایتان را حذف کنید می توانید آن ها را به صورت عکس یا به صورت ناخوانا برای ربات های اسپمر روی سایتتان قرار دهید.

مثال: support[AT]shetabhost[DOT]netتشخیص رباتبرای تایید هویت تان کلیک کنید

 گزارش خطا