صفحه در حال بارگذاری است ...

کاهش دهنده کد های CSS

کاهش دهنده کد های CSS

کاهش دهنده کد های CSS

  ابزار کاهش حجم کد های جاوا اسکریپت با استفاده از حذف توضیحات و فواصل موجود در کد های جاوا اسکریپت حجم آن ها را کاهش خواهد داد.

تذکر : فایل های جاوا اسکریپت که توسط قالب ایجاد شده اند را نباید با استفاده از این ابزار بهینه سازی نمود چرا که ممکن است باعث اجرا نشدن کدهای قالب شود.


 گزارش خطا